Week van de duurzame mobiliteit (16-22 september)

We verplaatsen ons dagelijks om te gaan werken, naar school te gaan, te winkelen, voor sociale uitjes, om te sporten, ... Mobiliteit maakt de gemeente van morgen, werken aan lokale bereikbaarheid maakt het verschil.

Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden toegankelijker en groter. Dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Naar de bakker, school of het werk. We verplaatsen ons steeds minder op automatische (auto)piloot. Mensen, bedrijven, organisaties en overheden gaan #goedopweg.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vatte de speerpunten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de toekomst samen onder 3 “V”s”: Verminderen – Verschuiven – Verschonen.

Door het slim inrichten van de publieke ruimte kunnen meer functies lokaal in de dorpskernen worden vermengd. Dit vermindert de afstand die de burger aflegt om naar de school, de kinderopvang, het gemeentehuis of de bakker te gaan. En het werkt, vaak letterlijk, de drempel weg om met de fiets of te voet op pad te gaan.

Met het STOP-principe werkt men de verschuiving van het vervoersgedrag in de hand. Eerst Stappen, dan Trappen, daarna Openbaar vervoer en pas dan de Persoonlijke wagen. Belangrijke topprioriteit daarbij is een kwalitatieve infrastructuur voor stappers en trappers uit te bouwen.

Het verschonen van onze mobiliteit is een verhaal van vele kleine ingrepen. Fietsen zorgt voor minder uitlaatgassen. Maar gemotoriseerd vervoer blijft nodig voor bepaalde trajecten en diensten. Daarom moet de overheid inzetten op alternatieve brandstoffen. Elektrische voertuigen kunnen pas ingang vinden bij het grote publiek als ook de randinfrastructuur voorhanden is: laadpalen, CNG-tankstations, …

Als CD&V Hooglede-Gits houden we aan deze principes en willen we deze aanpak uitrollen over onze gemeente. Maar we willen er nog een “V” aan toe voegen. Wij kiezen voor een Veilige duurzame mobiliteit. Kwalitatieve en veilige infrastructuur voor de wandelaar en de fietser. Wij kiezen voor autoluwe straten, schoolomgevingen aangepast aan stappers en trappers, waar koning auto aan de kant wordt gezet.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.